Originálna metóda postavená na živej interaktívnej výučbe a nahrávkach pre domáce opakovanie.

MATERSKÉ ŠKOLY

Vyučujeme aj tých najmenších škôlkarov (cca od troch rokov).

1. STUPEŇ ZŠ

Angličtina pre malých školákov je zameraná na konverzáciu a rozšírenie slovnej zásoby.

Read More >

2. STUPEŇ ZŠ

Používame zložitejšie vetné súvetia, akcelerujeme vedomosti. Deti začínajú rozmýšľať v cudzom jazyku, okamžite reagujú na životné situácie.

Pozrite si spôsob našej výučby

Pozrite si spôsob našej výučby

 
Halloween
Opakovanie: Christmas Market
Opakovanie: Daffodils
Opakovanie: Stone Age
Opakovanie: Pancakes
Opakovanie: GARDEN PARTY