top of page

Mgr.Veronika Krajčovičová

Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijných odboroch anglický jazyk, literatúra a hudobná výchova. Po skončení štúdia pôsobila ako učiteľka v CZŠ NARNIA a na ZŠ Karloveská 61 v Bratislave. Absolvovala rôzne zahraničné pobyty v USA, na Malte a vo Veľkej Británii. V roku 2012 založila anglickú jazykovú školu CLILSCHOOL pre žiakov základných škôl, ktorá bola zameraná na metódu CLIL (Content and Language Integrated Learning). V roku 2019 sa po prvýkrát rozhodla ponúkať online kurzy angličtiny.

Veronika miluje online výučbu angličtiny pre deti a prácu s modernou technikou, ktorá jej dáva úplne nové možnosti kreatívnej výuky.

Angličtina pre deti ju zamestnáva viac ako 17 rokov.

veronika.png
bottom of page