top of page

Mgr.Veronika Krajčovičová

Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 so zameraním na anglický jazyk, literatúru a hudobnú výchovu. Svoje učiteľské skúsenosti získala v CZŠ NARNIA a na ZŠ Karloveská 61 v Bratislave. Svoju angličtinu obohatila zahraničnými stážami v USA, na Malte a vo Veľkej Británii. V roku 2012 založila anglickú jazykovú školu CLILSCHOOL, ktorá sa zameriava na metódu CLIL (Content and Language Integrated Learning) pre žiakov základných škôl. V roku 2019 sa rozhodla rozšíriť svoju ponuku o online kurzy angličtiny.

Veronika je vášnivou obdivovateľkou online výučby angličtiny pre deti a rada pracuje s modernou technikou, ktorá jej otvára nové možnosti kreatívnej výuky. Angličtina pre deti ju už zamestnáva viac ako 17 rokov a jej záujem o ňu sa neustále prehlbuje.

veronika2.jpg
bottom of page