top of page

Búranie mýtu?:

"Klasickú výučbu nič nenahradí?!"

DSC_0044_edited_edited_edited_edited.png

Ahoj, som Veronika Krajčovičová, riaditeľka jazykovej školy. S radosťou sa s Vami podelím o svoje skúsenosti z viac ako 17 ročnej profesionálnej práce s deťmi v oblasti výučby anglického jazyka. V minulosti som prevádzkovala tradičnú "kamennú" jazykovú školu a od roku 2019, ešte pred pandémiou, som začala vyučovať deti skupinovo online. Na čo chcem práve poukázať sú moje osobné skúsenosti s online skupinovou výučbou, ktorej test ohňom prišiel počas pandémie a ktorej sa zúčastnili aj tí, ktorí o tom nechceli ani počuť. A najmä títo rodičia (deti nikdy nemali problém) boli poriadne prekvapení, že nie je online ako online a že všetko môže fungovať minimálne s rovnakou kvalitou ako pri tradičnej výučbe, ja však tvrdím, že s oveľa vyššou kvalitou a  mnohými podstatnými výhodami. Rodičia neraz zistili, že ich najlepší synáčik alebo dcérenka predsa len nie sú najlepší a deti chodili na hodiny zrazu lepšie pripravené (deti musia aj sami na sebe pracovať - týka sa to najmä starších žiakov).

9 hlavných výhod, ktoré som postrehla pri online skupinových výučbách anglického jazyka v porovnaní s klasickou skupinovou výučbou v našej

„kamennej“ jazykovej škole.

1.

MINIMALIZUJE SA VYRUŠOVANIE

Online skupinové výučby anglického jazyka minimalizujú vyrušovanie a rušivý vplyv vonkajšieho prostredia. Ak by sa niekto pokúsil vyrušovať, po chvíľke vypnutia už nevyrušuje.

2.

EVIDUJEME VYŠŠIU SÚSTREDENOSŤ ŽIAKOV

Evidujeme zvýšenú sústredenosť žiakov, keďže nie sú vyrušovaní a môžu pracovať s novými technológiami a vizuálnymi pomôckami. Toto pozitívne ovplyvňuje aj žiakov s rôznymi poruchami pozornosti. Sústredenejší prístup k výučbe zvyšuje šance na dosiahnutie merateľne lepších výsledkov. Navyše, niektorí žiaci vnímajú podporu rodičov, ktorí sú prítomní v miestnosti, ako dodatočný podnet k sústredeniu sa na výučbu.

3.

ŽIACI AKTÍVNE PRISTUPUJÚ K DOMÁCIM ÚLOHÁM A PROJEKTOM - radi ich prezentujú - aspoň u nás to tak je. Žiaci sú pripravení na nich aktívne pracovať a zdieľať svoje výsledky s celou skupinou. Obmedzený čas na fyzickú interakciu sa nám v tomto prípade ukázal ako výhoda, pretože si žiaci radi zvolia, ako a kedy ukážu svoje výsledky ostatným, a to často s nadšením a kreativitou.

4.

SKUPINOVÁ VÝUČBA V MENŠÍCH SKUPINÁCH PRIRODZENE MOTIVUJE ŽIAKOV K VYŠŠIEMU VÝKONU. Motiváciu vidíme aj u niektorých rodičov. Tento typ výučby umožňuje žiakom zdieľať nápady a názory, učiť sa od seba navzájom a podporuje to ich sebavedomie a sebaúctu. Taktiež môže byť skupinová výučba efektívnejšia v riešení problémov a diskusiách, keďže je prítomná väčšia škála názorov a riešení. Naše skupiny sú najviac so šiestimi deťmi.

5.

PRI ONLINE VÝUČBE SME PRIRODZENE ÚPLNE VYPUSTILI AKÉKOĽVEK PÍSANIE

V našich kurzoch sa zameriavame najmä na rozvoj konverzačných zručností. Pri online výučbe sme sa rozhodli úplne vynechať písomné aktivity, čím šetríme čas a môžeme sa ešte viac venovať konverzácii. Aj keď je to niekedy náročné, stojí to za to, pretože sa nám podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v konverzačnej schopnosti našich žiakov.

6.

VÝUČBY SA ZÚČASTŇUJÚ AJ CHORÉ DETI BEZ TOHO, ABY OHROZILI NIEKOHO NA ZDRAVÍ.

V online výučbe je možné zúčastniť sa aj pre choré deti bez toho, aby sa ohrozili ostatní na zdraví. To znamená, že deti, ktoré sú doma kvôli chorobe, môžu stále pokračovať v učení bez toho, aby sa museli cítiť izolovaní alebo zaostávali za ostatnými spolužiakmi a mali absencie. Taktiež sa takto minimalizuje šírenie chorôb medzi žiakmi a učiteľmi.

7.

ŽIACI SA MÔŽU PRIPÁJAŤ NA LEKCIU ODVŠADIAĽ. Bežne sa stáva, že sa žiaci pripájajú na hodinu nielen z rôznych kútov Slovenska, ale aj z idúceho auta, z Talianska, Rakúska, Chorvátska, ako aj z mobilných karavanov. Online výučba poskytuje žiakom flexibilitu a možnosť prispôsobiť sa svojmu životnému štýlu, bez toho aby museli tráviť hodiny na cestách alebo v hromadnej doprave. Taktiež umožňuje žiakom, ktorí by inak nemohli navštevovať tradičné skupinové lekcie, získať prístup k výučbe anglického jazyka a rozvíjať svoje jazykové schopnosti.

8.

Počas hodiny môže byť účastníkom aj rodič „na pozadí“ a vidieť, ako sa dieťa zapája do výučby. To môže byť pre rodiča cenným zdrojom informácií o tom, ako jeho dieťa reaguje na učenie a ako ho učiteľ vedie. Táto možnosť umožňuje aj lepšiu spoluprácu medzi učiteľom a rodičmi, ktorí môžu byť aktívnejšie zapojení do výučby svojich detí.

9.

Online výučba uľavuje rodičom od neustáleho časového stresu a povinnosti byť taxikármi, keďže deti nemusia byť prepravované na miesto výučby a zase domov. Rodičia tak majú viac času na svoje pracovné povinnosti alebo na relaxáciu a rodinné aktivity.

Aby sme boli objektívni, musíme povedať aj nevýhodu s ktorou sme sa stretli:

Ak je jazyková škola v prenájme v základnej škole, mohli byť mladšie deti na kurzy lektorom sprevádzané priamo z školského klubu, čo v tomto prípade nie je možné. Toto riešime kurzami po 16.00, alebo výučbou cez víkendy (ráno, alebo večer).

Moje osobné skúsenosti majú samé pozitíva. Ja sama som o tejto možnosti ešte začiatkom roka 2019 vôbec netušila, ale pri pomoci s prekladom pri konferenčných hovoroch s klientmi klienta v USA som to chcela vyskúšať a dnes na tento spôsob výučby nedám dopustiť. Naša koncepcia kreatívnej výučby s nahrávkami pre domáce opakovanie umožňuje dosiahnuť maximálne výsledky s minimálnou námahou. Naše deti sú si v angličtine sebaisté, majú širokú slovnú zásobu a skutočne rozprávajú anglicky.

Dnes už nemusíte byť obmedzený výberom jazykovej školy vo Vašom blízkom okolí. Máte k dispozícii aj iné možnosti Vaše deti môžu mať spolužiakov vzdialených od seba tisíce kilometrov. Všetci chceme pre svoje deti to najlepšie a to najlepšie je možno bližšie ako sa môže zdať .

Opakovanie: Bandits
08:44
Opakovanie: Christmas Market
07:18
Opakovanie: Daffodils
04:14
Opakovanie: Stone Age
04:57
Opakovanie: Detective
10:07
Opakovanie: China
08:10
Opakovanie: Pancakes
08:23
AKTUÁLNA PONUKA KURZOV
vyučujeme aj cez víkendy.
Takto sme začínali...

Takto sme začínali...

bottom of page