top of page
Sme špecializovaná jazyková škola zameraná na výučbu angličtiny pre deti od 4 rokov po žiakov druhého stupňa ZŠ.
Vďaka moderným technológiám ponúkame deťom pútavé jazykové dobrodružstvo, ktoré ich prostredníctvom tematických príbehov a virtuálnych svetov naučí rýchlo rozumieť a komunikovať anglicky. So skúsenosťami z prevádzkovania kamenných škôl sme vytvorili efektívnu online metódu výučby, založenú na živej, vizuálne pútavej interaktívnej výučbe a na detailne pripravených nahrávkach pre domáce opakovanie.
Metóda ako celok výučbu neuveriteľne akceleruje a prináša okamžité výsledky, ktoré pri tradičnom prístupe nebolo možné dosiahnuť.
Pre udržanie detského záujmu využívame atraktívne vizuálne prostredie, ktoré premení učenie na zábavu. Ponúkame autentický zážitok z učenia sa, ktorý je nielen informatívny, ale aj zábavný a vzrušujúci.
Máme bohaté skúsenosti s výučbou detí nielen v domácom prostredí, ale aj v zahraničí. Vieme, ako zaujať deti a naša práca je zameraná na dosahovanie konkrétnych výsledkov.

Online živá výučba

Naša výučba je spojením zábavy a vzdelávania. Témy sme navrhli tak, aby deti nielen pútali, ale aj v nich vzbudzovali chuť aktívne komunikovať. V malých skupinách sa deti necítia stresovo, navzájom sa podporujú a upevňujú tak svoje vzťahy. Sledovaním spolužiakov strácajú deti ostych a preberanú tému lepšie fixujú. Súťaže nútia deti spolupracovať a podporujú ich k lepším výkonom. Vysielame z profesionálneho videoštúdia v HD kvalite a pre správne pochopenie učiva používame aj slovenský jazyk.

Domáce opakovanie

Opakovanie je kľúčom k úspechu a preto sme pre Vaše deti pripravili videonahrávky na domáce opakovanie. Tieto nahrávky umožňujú deťom si pohodlne zopakovať učivo kedykoľvek to potrebujú. Či už je to po lekcii alebo pred spaním aj bez pomoci rodičov. Videá sú navrhnuté tak, aby ich a tie najmenšie deti dokázali sledovať a používať samostatne.

Pripravte si úsmevy, keď budete zrazu počuť, ako Vaše deti rozprávajú anglicky a reagujú na angličtinu, čo znamená, že ich učenie je pevne ukotvené a sú na správnej ceste k ovládaniu cudzieho jazyka.

Pozrite si spôsob našej výučby

Pozrite si spôsob našej výučby

Ukážky z nahrávok pre domáce opakovanie - rôzne Levely
Opakovanie: Bandits
08:44
Opakovanie: Christmas Market
07:18
Opakovanie: Daffodils
04:14
Opakovanie: Stone Age
04:57
Opakovanie: Detective
10:07
Opakovanie: China
08:10
Opakovanie: Pancakes
08:23

Online skupinová výučba

Online výučba v porovnaní s prezenčnou formou výučby (v triede)

Ako kamenná škola Clilschool, ešte pred pandémiou, sme postupne oslovovali rodičov a žiakov k zapojeniu sa do online formy výučby. Po jej vyskúšaní rodičia a žiaci uznali, že táto forma im prináša množstvo výhod, ktorých výpočet uvádzame ďalej. Samozrejme, objavili sa aj rodičia, ktorí k tejto forme nemali dôveru a neboli ochotní ju vôbec vyskúšať. Pandémia však presvedčila aj väčšinu doposiaľ nerozhodnutých rodičov, ktorí konečne mohli naživo vidieť prácu svojho dieťaťa aj učiteľa v priamom prenose. Aj tí, ktorí mali spočiatku obavy, na konci kurzu konštatovali, že takýto spôsob vyučovania im vyhovuje a prináša viditeľné výsledky. Čo bolo však pre nás dôležité, bolo ocenenie nášho spôsobu vedenia kurzov, ktorý bol na úplne inej úrovni, s akou sa rodičia stretli  v rámci pandemického dištančného vzdelávania organizovaného základnými školami.

 

Počas online vyučovania sme prišli aj na to, že žiaci sa viac sústredia a menej vyrušujú ako na hodine v triede. Dokonca sme stihli so žiakmi prebrať podstatne viac učiva. Online hodiny sú vedené interaktívnou formou, podľa veku a úrovne vedomostí žiakov je výučba obohacovaná o vizuálny obsah prostredníctvom profesionálneho videoštúdia. Virtuálne navštevujeme rôzne miesta na svete, hráme divadielka a hry, spievame anglické piesne, hráme kvízy a podobne. U starších žiakov pracujeme najmä s vizuálnym textom, používame náročnejšie slovné spojenia a vety.


Najväčším prekvapením pre nás bolo prijatie online výučby u škôlkarov. Počas pandémie nás oslovila Materská škola Felix v Bratislave, s ktorou spolupracujeme viac ako 10 rokov, aby sme počas pandemického obdobia online vyučovali ich deti, ktoré boli doma. Zistili sme, že pomocou kratších online lekcií  (20 – 25 min.) sa aj najmenšie deti dokážu veľmi efektívne učiť. Táto skúsenosť nás presvedčila otvoriť kurzy aj pre škôlkarov, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom.“

Hlavné výhody online skupinovej výučby detí

Kontrola rodiča a žiaka nebola nikdy jednoduchšia 

 • výučba prináša výborné výsledky, pretože žiaci intenzívnejšie konverzujú v anglickom jazyku,

 • žiaci sa môžu pripájať na lekciu odvšadiaľ. Bežne sa stáva, že sa pripájajú na hodinu nielen,z rôznych kútov Slovenska, ale aj z idúceho auta, z Talianska, Rakúska, Chorvátska, ako aj z mobilných karavanov,

 • oproti bežnej výučbe je sústredenosť žiakov na online vyučovaní vyššia,

 • deti nestrácajú kontakt s rovesníkmi, pretože sa navzájom vidia a počujú,

 • skupinová online výučba prirodzene motivuje žiakov k vyššiemu výkonu,

 • zvýšená sústredenosť sa prejavuje tiež u žiakov s rôznymi poruchami pozornosti,

 • výučby sa môžu zúčastniť aj choré deti bez toho, aby ohrozili niekoho na zdraví,

 • konverzácia je úplne prirodzená a plynulá, ako pri bežnej výučbe v triede,

 • minimalizuje sa vyrušovanie na hodine, ako aj rušivý vplyv vonkajšieho prostredia,

 • počas hodiny môžete byť účastníkom v pozadí a vidieť ako sa Vaše dieťa zapája,

 • online výučba odbremeňuje rodičov od neustáleho časového stresu a „taxikárčenia“,

 • výučba prebieha kdekoľvek, kde je k dispozícii internet, možno použiť akékoľvek zariadenie:

  • notebook alebo PC (s kamerou a mikrofónom) Windows aj Mac,

  • tablet alebo väčší telefón s OS Android alebo iOS (iphone, ipad).
    

Ako vyučujeme

rozvíjame najmä tieto kompetencie: rozprávanie a počúvanie, u starších žiakov pridávame čítane a vedieme ich k samostatnosti pomocou domácej prípravy projektov

 • pracujeme v malých skupinách (4-6 detí),

 • učíme žiakov od predškolského veku až po druhý stupeň základných škôl,

 • zapájame všetkých žiakov počas vyučovania,

 • vytvárame pútavé témy,

 • podnikáme online výlety,

 • dôraz kladieme na konverzáciu,

 • novú slovnú zásobu a frázy učíme v kontexte,

 • učivo podporujeme audio-vizuálne,

 • výučbu prispôsobujeme schopnostiam žiakov,

 • po skončení hodiny majú žiaci k dispozícii opakovacie videá (mladší žiaci), alebo dostanú pracovné listy pre vypracovanie úlohy a zopakovanie učiva (starší žiaci)

bottom of page