top of page
Učíme vždy "naživo".
Neustále udržujeme detskú pozornosť prostredníctvom vzájomnej komunikácie a pútavým vizuálnym prostredím.
Neponúkame statické nahrávky kurzov, ktoré sú pre dieťa spravidla veľmi kvalitnou uspávankou.
S výučbou detí máme bohaté skúsenosti z domáceho prostredia, ako aj zo zahraničia.
Vieme deti zaujať a sme zameraní na výsledky.

Online živá výučba

Vyučujeme hravou a pútavou formou. Témy sú spracované tak, aby boli pre deti príťažlivé a aby sa aktívne zapájali do komunikácie. Výučba v malých skupinách nie je pre deti stresujúca, sledovaním spolužiakov strácajú deti ostych a preberanú tému lepšie fixujú. Súťaže ich nútia spolupracovať a podporujú k výkonu. Vysielame z profesionálneho videoštúdia v HD kvalite. Pre správne pochopenie učiva je používaný taktiež slovenský jazyk.

Domáce opakovanie

Veľmi dôležité pre upevňovanie vedomostí je opakovanie preberanej látky. Pre opakovanie učiva sme pre mladšie deti pripravili videonahrávky pre domáce opakovanie. Dieťa si pravidelne pozerá nahrávky, tému si opakuje a je vyzývané riešiť jednoduché úlohy. Rodič sa opakovania vôbec nemusí zúčastniť. Deti opakovacie videá sledujú a neraz si ich úplne zapamätajú :)

Pozrite si spôsob našej výučby

Pozrite si spôsob našej výučby

Online skupinová výučba

Online výučba v porovnaní s prezenčnou formou výučby (v triede)

Ako kamenná škola Clilschool, ešte pred pandémiou, sme postupne oslovovali rodičov a žiakov k zapojeniu sa do online formy výučby. Po jej vyskúšaní rodičia a žiaci uznali, že táto forma im prináša množstvo výhod, ktorých výpočet uvádzame ďalej. Samozrejme, objavili sa aj rodičia, ktorí k tejto forme nemali dôveru a neboli ochotní ju vôbec vyskúšať. Pandémia však presvedčila aj väčšinu doposiaľ nerozhodnutých rodičov, ktorí konečne mohli naživo vidieť prácu svojho dieťaťa aj učiteľa v priamom prenose. Aj tí, ktorí mali spočiatku obavy, na konci kurzu konštatovali, že takýto spôsob vyučovania im vyhovuje a prináša viditeľné výsledky. Čo bolo však pre nás dôležité, bolo ocenenie nášho spôsobu vedenia kurzov, ktorý bol na úplne inej úrovni, s akou sa rodičia stretli  v rámci pandemického dištančného vzdelávania organizovaného základnými školami.

 

Počas online vyučovania sme prišli aj na to, že žiaci sa viac sústredia a menej vyrušujú ako na hodine v triede. Dokonca sme stihli so žiakmi prebrať podstatne viac učiva. Online hodiny sú vedené interaktívnou formou, podľa veku a úrovne vedomostí žiakov je výučba obohacovaná o vizuálny obsah prostredníctvom profesionálneho videoštúdia. Virtuálne navštevujeme rôzne miesta na svete, hráme divadielka a hry, spievame anglické piesne, hráme kvízy a podobne. U starších žiakov pracujeme najmä s vizuálnym textom, používame náročnejšie slovné spojenia a vety.


Najväčším prekvapením pre nás bolo prijatie online výučby u škôlkarov. Počas pandémie nás oslovila Materská škola Felix v Bratislave, s ktorou spolupracujeme viac ako 10 rokov, aby sme počas pandemického obdobia online vyučovali ich deti, ktoré boli doma. Zistili sme, že pomocou kratších online lekcií  (20 – 25 min.) sa aj najmenšie deti dokážu veľmi efektívne učiť. Táto skúsenosť nás presvedčila otvoriť kurzy aj pre škôlkarov, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom.“

Hlavné výhody online skupinovej výučby detí

Kontrola rodiča a žiaka nebola nikdy jednoduchšia 

 • výučba prináša výborné výsledky, pretože žiaci intenzívnejšie konverzujú v anglickom jazyku,

 • žiaci sa môžu pripájať na lekciu odvšadiaľ. Bežne sa stáva, že sa pripájajú na hodinu nielen,z rôznych kútov Slovenska, ale aj z idúceho auta, z Talianska, Rakúska, Chorvátska, ako aj z mobilných karavanov,

 • oproti bežnej výučbe je sústredenosť žiakov na online vyučovaní vyššia,

 • deti nestrácajú kontakt s rovesníkmi, pretože sa navzájom vidia a počujú,

 • skupinová online výučba prirodzene motivuje žiakov k vyššiemu výkonu,

 • zvýšená sústredenosť sa prejavuje tiež u žiakov s rôznymi poruchami pozornosti,

 • výučby sa môžu zúčastniť aj choré deti bez toho, aby ohrozili niekoho na zdraví,

 • konverzácia je úplne prirodzená a plynulá, ako pri bežnej výučbe v triede,

 • minimalizuje sa vyrušovanie na hodine, ako aj rušivý vplyv vonkajšieho prostredia,

 • počas hodiny môžete byť účastníkom v pozadí a vidieť ako sa Vaše dieťa zapája,

 • online výučba odbremeňuje rodičov od neustáleho časového stresu a „taxikárčenia“,

 • výučba prebieha kdekoľvek, kde je k dispozícii internet, možno použiť akékoľvek zariadenie:

  • notebook alebo PC (s kamerou a mikrofónom) Windows aj Mac,

  • tablet alebo väčší telefón s OS Android alebo iOS (iphone, ipad).
    

Ako vyučujeme

rozvíjame najmä tieto kompetencie: rozprávanie a počúvanie, u starších žiakov pridávame čítane a vedieme ich k samostatnosti pomocou domácej prípravy projektov

 • pracujeme v malých skupinách (4-6 detí),

 • učíme žiakov od predškolského veku až po druhý stupeň základných škôl,

 • zapájame všetkých žiakov počas vyučovania,

 • vytvárame pútavé témy,

 • podnikáme online výlety,

 • dôraz kladieme na konverzáciu,

 • novú slovnú zásobu a frázy učíme v kontexte,

 • učivo podporujeme audio-vizuálne,

 • výučbu prispôsobujeme schopnostiam žiakov,

 • po skončení hodiny majú žiaci k dispozícii opakovacie videá (mladší žiaci), alebo dostanú pracovné listy pre vypracovanie úlohy a zopakovanie učiva (starší žiaci)

bottom of page