top of page
Učíme vždy "naživo".
Snažíme sa udržať pozornosť detí pomocou vzájomnej interakcie a atraktívneho vizuálneho prostredia. Na rozdiel od statických nahrávok kurzov, ktoré sa pre deti obvykle stávajú kvalitnou uspávankou, ponúkame dynamické a interaktívne kurzy, ktoré sú plné zaujímavých aktivít a úloh.
Máme bohaté skúsenosti s výučbou detí nielen v domácom prostredí, ale aj v zahraničí. Vieme, ako zaujať deti a naša práca je zameraná na dosahovanie konkrétnych výsledkov.

Online živá výučba

Naša výučba prebieha hravou a zaujímavou formou. Témy sú spracované tak, aby boli pre deti príťažlivé a aby sa aktívne zapájali do komunikácie. V malých skupinách sa deti necítia stresovo, navzájom sa podporujú a upevňujú tak svoje vzťahy. Sledovaním spolužiakov strácajú deti ostych a preberanú tému lepšie fixujú. Súťaže nútia deti spolupracovať a podporujú ich k lepším výkonom. Vysielame z profesionálneho videoštúdia v HD kvalite a pre správne pochopenie učiva používame aj slovenský jazyk.

Domáce opakovanie

Pre upevňovanie vedomostí je veľmi dôležité opakovanie preberanej látky. Preto sme pre mladšie deti pripravili videonahrávky, ktoré im umožňujú opakovanie témy doma. Dieťa si pravidelne pozrie nahrávky, zopakuje si tému a rieši jednoduché úlohy. Rodič nemusí byť pri opakovaniach prítomný, deti dokážu samostatne sledovať nahrávky a často si ich úplne zapamätajú :)