Interaktívne kurzy pre školákov 1. stupňa ZŠ

Cieľom kurzu je získať kvalitné základy anglického jazyka. Dbáme na správnu výslovnosť, rozširovanie slovnej zásoby a rozvoj základnej komunikácie, ako tvorenie viet a reagovanie na jednoduché otázky v anglickom jazyku. Venujeme sa témam blízkym žiakom. Hravá forma výučby je pre najmladších žiakov veľmi dôležitá. 

Nižšie uvedený výber tém je orientačný, môže byť upravený podľa úrovne znalostí jednotlivých žiakov. V nových skupinách vyrovnávame na začiatku vedomostné rozdiely, alebo sa žiaci preraďujú do vyšších alebo nižších levelov.

Level 1

ročný plán

deti 1. ročníkov ZŠ

Výber z hlavných tém:

 • škola a školské pomôcky,

 • sčítavanie a odpočítavanie do 10,

 • desiatky (10, 20, 30, 40, 50),

 • kde bývam,

 • miestnosti v byte/dome,

 • ja a moja rodina,

 • časti tváre a tela,

 • ovocie a zelenina,

 • rôzne geometrické tvary,

 • domáce a divoké zvieratá,

 • dopravné prostriedky.

Level 2

ročný plán

deti 2. ročníkov ZŠ

Výber z hlavných tém:

 • ​moja trieda a predložky, 

 • ja a moje záľuby,

 • rodinní príslušníci,

 • zdravé a nezdravé, 

 • slané a sladké potraviny,

 • nakupovanie v rôznych obchodoch (potraviny, hračkárstvo, zelovoc, obuv),

 •  sčítavanie a odpočítavanie desiatkov (10, 20, 30, 40, 50...), 

 • moja izba, 

 • zimné a letné oblečenie,

 • mláďatá na farme,

 • život na záhrade (kvety a hmyz),

 • rôzne druhy obydlí (stan, dom, byt, karavan, iglu),

Level 3

ročný plán

deti 3. ročníkov ZŠ

Výber z hlavných tém:

 • škola a môj rozvrh hodín,

 • moje mesto Bratislava ,

 • v lese a na horách,

 • zimné športy,

 • na záhrade (vtáky, hmyz a kvetiny),

 • suchozemské a vodné živočíchy,

 • hygiena,

 • zmysly a chute,        

 • profesie (kuchár, policajt, kaderník),

 • u lekára

Level 4

ročný plán

deti 4. ročníkov ZŠ

Hlavné témy výučby:

 • názvy hudobných nástrojov a ich rozdelenie,

 • meteorológia,

 • kosti, svaly a kĺby,

 • stavovce a bezstavovce,

 • dinosaury,

 • vesmír a planéty,

 • oceány a kontinenty,

 • vodné a suchozemské živočíchy,

 • rôzne materiály a recyklácia,

 • jedlo a kultúra z rôznych kontinentov.

Aktuálne kurzy pre 1. stupeň ZŠ