top of page

Prvé výsledky už do dvoch týždňov.

Naša metóda je postavená na dvoch pilieroch a to na živej interaktívnej výučbe a nahrávkach pre domáce opakovanie.

Online živá výučba

Vyučujeme hravou a pútavou formou. Témy sú spracované tak, aby boli pre deti príťažlivé a aby sa aktívne zapájali do komunikácie. Výučba v malých skupinách nie je pre deti stresujúca, sledovaním spolužiakov strácajú deti ostych a preberanú tému lepšie fixujú. Súťaže ich nútia spolupracovať a podporujú k výkonu. Vysielame z profesionálneho videoštúdia v HD kvalite. Pre správne pochopenie učiva je používaný taktiež slovenský jazyk.

Domáce opakovanie

Veľmi dôležité pre upevňovanie vedomostí je opakovanie preberanej látky. Pre opakovanie učiva sme pre mladšie deti pripravili videonahrávky pre domáce opakovanie. Dieťa si pravidelne pozerá nahrávky, tému si opakuje a je vyzývané riešiť jednoduché úlohy. Rodič sa opakovania vôbec nemusí zúčastniť. Deti opakovacie videá sledujú a neraz si ich úplne zapamätajú :)

Najlepšia forma výučby?

Výučbe angličtiny sa venujeme už viac ako 19 rokov. Začínali sme v kamenných školách a s online výučbou sme začali ešte pred pandémiou. Prostredníctvom online výučby vytvárame virtuálne svety a udržujeme sústredenosť detí na maxime, čo sa pri bežnej výučbe nie je možné.

Pozrite si spôsob našej výučby

Pozrite si spôsob našej výučby

Opakovanie: Bandits
08:44
Opakovanie: Movies
11:02
Opakovanie: Christmas Market
07:18
Opakovanie: Daffodils
04:14
Opakovanie: Stone Age
04:57
Opakovanie: Detective
10:07
bottom of page