Interaktívne kurzy pre školákov 2. stupňa ZŠ

Cieľom kurzov pre vyššie ročníky ZŠ je rozširovanie slovnej zásoby a vyjadrovanie svojich názorov a postojov k rozličným témam. Budeme preberať témy z rôznych predmetov, napríklad geografie, dejepisu aj umenia.Na hodinách budú rozprávať o svojom živote a voľnom čase. Taktiež budú prezentovať domáce úlohy či projekty v anglickom jazyku. Žiakov vedieme k minimalizovaniu prekladu do rodného jazyka. Žiaci tak dostanú angličtinu prirodzenejšie „do ucha“, zvyknú si na prízvuk, osvoja si rôzne frázy, stratia zábrany rozprávať v cudzom jazyku, precvičia si gramatiku v rôznych kontextoch a ich komunikácia v anglickom jazyku bude ku koncu školského roka plynulejšia a prirodzenejšia. Žiaci v tomto veku zaujímajú hlavne sociálne siete, internet, počítačové hry, cestovanie, filmy, hudba, blog. Počas hodín sa snažíme zistiť, čo žiakov zaujíma a prispôsobujeme hodiny ia témy ch potrebám.

Nižšie uvedený výber tém je orientačný, môže byť upravený podľa úrovne znalostí jednotlivých žiakov. V nových skupinách vyrovnávame na začiatku vedomostné rozdiely, alebo sa žiaci preraďujú do vyšších alebo nižších levelov.

Level 5

ročný plán

deti 5. a 6. ročníkov ZŠ

Témy budú prispôsobené aktuálnym potrebám a záujmom žiakov. Zameriame sa na témy aktívneho života, prípravu na budúce povolanie. Cieľom je rozumieť vetám a často používaným výrazom zo života, rozprávať o svoj a rodinnom živote, vedieť komunikovať ohľadom známych vecí a v jednoduchých vetách vyjadriť svoje názory.

Level 6

ročný plán

deti najvyšších ročníkov ZŠ

Témy budú prispôsobené aktuálnym potrebám a záujmom žiakov. Zameriame sa na témy aktívneho života, prípravu na budúce povolanie. Cieľom je rozumieť vetám a často používaným výrazom zo života, rozprávať o svoj a rodinnom živote, vedieť komunikovať ohľadom známych vecí a v jednoduchých vetách vyjadriť svoje názory.

Príprava žiakov na strednú školu. Výučba bude kombinovaná s anglickým lektorom (native-speaker).

Aktuálne kurzy pre 2. stupeň ZŠ

  • Konverzácie so zahraničným lektorom od 29.9.2020 - 26.1.2020, od 15.00

     

    165 euros

© 2020 HomeEnglish, Clilschool, s.r.o.

Bleduľová 1, 841 08  Bratislava, IČO: IČO: 50 136 496
DIČ: 2120188873, OR: OS BA I, vložka č.: 108800/B 

INFOLINKA: 0915 382 432, TECHNICKÝ SUPPORT: 0902 960 009

Prijímame online platby prostredníctvom:

sumup.png