top of page

Viete, čo sa deje za zatvorenými dverami?

Mnoho rodičov bolo rozčarovaných, keď deti prešli na online (dištančnú) výučbu a videli, ako sa s ňou učitelia popasovali...

Možno patríte k rodičom, ktorí boli milo prekvapení, ste však výnimkou. Online výučba kladie vyššie nároky na prípravu a učiteľ musí hodinu celú plne odučiť. Pre učiteľov odpadla hlavná časť hodiny a tou je napríklad odpisovanie látky žiakmi do zošita (a voľno pre učiteľa) a začali improvizovať. Odpisovanie z meotaru, či projektoru je pri dnešných technológiách zbytočné, (ak sa menšie deti neučia písať, ale aj vtedy treba hľadať mieru). Menej podstatné informácie si deti môžu zistiť z učebnice alebo z odporúčanej literatúry.

Online hodina musí byť pripravená tak, aby sa dalo o témach diskutovať, umožniť tak deťom priestor vlastným myšlienkam a otázkam. Najmä pripraviť ich do života, kde umenie prezentovať a diskutovať rozhoduje o tom, či budete úspešný...

Problémom však je, že učiť takýmto spôsobom nie sú učitelia zvyknutí, a hlavne nie sú k tomu motivovaní (nehovoríme teraz o peniazoch, ale o vnútornom odhodlaní byť lepší (napr. nikdy nemuseli riešiť vlastnú konkurenciu a potrebu predať sa a pod.). Preto sa bežne stávalo, že učiteľ nebol poriadne na výučbe vidieť (často bol pre oknom), nebolo ho ani počuť, alebo ho bolo počuť až tak, že nebolo počuť žiakov, nemal k dispozícii poriadne "prezentácie" alebo materiál s ktorým by pracoval a najmä deti zaujal. Výsledok bol nemastný, neslaný, nepresvedčivý. Deti si z takej hodiny veľa vedomostí neodnesú. Čo je však dôležité, učiteľ sa na tieto hodiny aj pripravoval, snažil sa spravidla dať zo seba to najlepšie čo mohol, pretože mohol byť videný aj rodičmi. Pamätáte si, ak prišla do triedy inšpekcia, ako sa zrazu učiteľ zmenil? Takže, ak ste boli z online výučby zhrozený, tak v prezenčnej forme to určite lepšie nebude... 

Čo je však skvelé je skutočnosť, že dnes prostredníctvom nových technológií, môžu byť Vaše deti vzdelávané tými najlepšími učiteľmi z celého sveta. Bez dobre angličtiny to však nepôjde. My učíme online, pretože to považujeme za najefektívnejšiu formu výučby cudzieho jazyka. Mali sme aj kamenné školy a vieme obe možnosti porovnať. Prostredníctvom online výučby vytvárame virtuálne svety a udržujeme sústredenosť detí na maxime, čo sa pri bežnej výučbe nie je možné. Deti sa tak oveľa viac naučia.

Online živá výučba

Vyučujeme hravou a pútavou formou. Témy sú spracované tak, aby boli pre deti príťažlivé a aby sa aktívne zapájali do komunikácie. Výučba v malých skupinách nie je pre deti stresujúca, sledovaním spolužiakov strácajú deti ostych a preberanú tému lepšie fixujú. Súťaže ich nútia spolupracovať a podporujú k výkonu. Vysielame z profesionálneho videoštúdia v HD kvalite. Pre správne pochopenie učiva je používaný taktiež slovenský jazyk.

Domáce opakovanie

Veľmi dôležité pre upevňovanie vedomostí je opakovanie preberanej látky. Pre opakovanie učiva sme pre mladšie deti pripravili videonahrávky pre domáce opakovanie. Dieťa si pravidelne pozerá nahrávky, tému si opakuje a je vyzývané riešiť jednoduché úlohy. Rodič sa opakovania vôbec nemusí zúčastniť. Deti opakovacie videá sledujú a neraz si ich úplne zapamätajú :)

Najlepšia forma výučby?

Výučbe angličtiny sa venujeme už viac ako 17 rokov. Začínali sme v kamenných školách a s online výučbou sme začali ešte pred pandémiou. Prostredníctvom online výučby vytvárame virtuálne svety a udržujeme sústredenosť detí na maxime, čo sa pri bežnej výučbe nie je možné.

Pozrite si spôsob našej výučby

Pozrite si spôsob našej výučby