Žiadosť o nezáväznú bezplatnú online konzultáciu za účelom overenia  vedomostí dieťaťa s cieľom optimálneho zaradenia do vyučovacieho procesu.